Standard Hump Hose

PART # A-ID B-OD C D E
HH5 5” 5.5″ 6” 6.125″ 2.25”
HH6 6” 6.5″ 7″ 7.5” 2.75”
HH8 8” 8.5″ 5” 9.5” 1.5”
HH10 10” 10.5″ 6” 11.5” 2”
HH12 12” 12.5″ 7.5” 13.75” 3”

Reducing Hump Hose

PART # A-ID B-ID C-ID D-OD E F G H
HHR65 6.5″ 6″ 5” 5.5” 6” 7.5” 2.125″ 3″
HHR76 7.5″ 7″ 6” 6.5” 6” 8.5” 1.75″ 3″
HHR108 10.5″ 10″ 8” 8.5” 6” 11.5” 2″ 3″
HH1210 12.5″ 12″ 10” 10.5” 7.5” 13.5” 2.75″ 3″
HH1412 14.5″ 14″ 12” 12.5” 7.5” 15.25” 3″ 3″